Peuterwerk

Juf Marlies en Juf Connie werken beide als vaste pedagogisch medewerker binnen het peuterwerk van kindcentrum Kleinerf. Zij zorgen ervoor dat uw peuter een geweldige tijd beleeft bij ons. We merken dat het voor kinderen die bij het peuterwerk gestart zijn een kleine(re) stap is naar de basisschool. De peuters spelen namelijk al regelmatig met de kleuters en er zijn ook momenten dat de peuters samen met de kleuters werken aan projecten.
info.kleinerf@stichtinggoo.nl
Adres: Oude Molenweg 10          
5425 VR De Mortel 
Telefoon 088-0088583 
Algemeen telefoonnummer Kleinerf: 0492 390210
 
                                   
Uw kind is welkom wanneer het 2 jaar en 3 maanden oud is. Inschrijven voor het peuterwerk is al mogelijk voordat uw kind 2 jaar wordt en verloopt via het servicekantoor van Stichting GOO. Op de website van stichting GOO, www.stichtinggoo.nl, kunt u inschrijfformulieren terugvinden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling klantenservice (088-0088500). Nadat de inschrijving bij ons binnen komt zullen we een intakegesprek met u plannen.

U bent natuurlijk ook welkom om vooraf kennis te komen maken met het peuterwerk en de basisschool. Daarvoor kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum.

De openingstijden van het peuterwerk op kindcentrum Kleinerf zijn:
 
maandag 8.30 - 12.00 uur: ophalen om 12.00 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur: ophalen om 12.15 uur
donderdag 8.30 - 12.00 uur: ophalen om 12.00 uur
De kinderen kunnen 's ochtends gebracht worden tussen 8.15 en 8.30 uur en weer opgehaald worden om 12.00 uur of op woensdag om 12.15 uur.
Op maandag en donderdag zijn de pedagogisch medewerkers nog tot 12.15 uur in het peuterlokaal aanwezig voor een eventueel gesprekje. Op de woensdag zijn ze tot 12.30 uur aanwezig.

Aanmelden van kinderen voor de Peutergroep vindt in principe plaats op hetzelfde tijdstip als het aanmelden voor de overige startgroepen van Kindcentrum Kleinerf.
Bestemd voor peuters van plm 2 jaar en 3 maanden tot plm 4 jaar.
Inschrijven kan al voordat het kind 2 jaar wordt.