Contact

Postadres: Oude Molenweg 10, 5425 VR De Mortel
Algemeen telefoonnummer: 0492 390210                   
Peuterwerk Kleinerf: 088-0088583
Algemeen emailadres: info.kleinerf@stichtinggoo.nl
 

Helma Adriaans

locatiemanager kc Kleinerf
coördinator rekenen
preventiemedewerker
BHV
 

Argo van den Bogert

directeur 
kindcentrum Het Venster
en kindcentrum Kleinerf


 


Hanneke Drouen

leerkracht groep 2 ma-di-do
leerkracht groep 0-1-2 wo
secretaris MR


Christel van Wel

leerkracht groep 0-1 ma-di-do
leerkracht groep 0-1-2 vr


Anja Melis

leerkracht groep 3 di-wo-do
coördinator lezen
coördinator bibliotheek
preventiemedewerker
contactpersoon Ouderraad


Judith Vermeulen
leerkracht groep 3
interne vertrouwenspersoon
ICT coördinator
aandachtsfunctionaris sociale  veiligheid
BHV
 

Steffie Verhoeven

intern begeleider
leerkracht groep 4-5 ma-di-vr
taalcoördinator


Cynthia Dings

leerkracht groep 3 ma-vr
leerkracht groep 4-5  wo-do
 
 

Peter Verbrugge

leerkracht groep 5-6
begeleiding Kinderraad
coördinator BISK
voorzitter MR
BHV


Emma van de Wetering

leerkracht groep 7-8
 


Connie Oostenbach

peuterwerk Kleinerf
coördinator lezen

088-0088583
 

Marlies van Gerwen

peuterwerk Kleinerf
BHV

088-0088583
 

Ingrid Verstraten
pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang
onderwijsassistent groep 0-1-2 op wo en vr
BHV

Kinderopvang
088-0088583 of 0492 390210


 

Leo van den Elsen

Conciërge Kindcentrum Kleinerf