Kleinerf vroeger en nu

De historie van Mortels Kindcentrum Kleinerf

De geschiedenis van Kindcentrum Kleinerf gaat heel wat jaartjes terug. Hier kun je wat weetjes lezen over het eerste schooltje tot aan het huidige Kindcentrum Kleinerf.


 
 • In 1805 wordt er voor het eerst geschreven over een schooltje in De Mortel, al is er geen naam of precieze locatie van bekend. Mogelijk vond het lesgeven plaats in de woning van een onderwijzer.
   
 • In 1824 wordt er voor het eerst een locatie genoemd van een schoolhuis in De Mortel, op de hoek van de Oude Molenweg en de Renseweg. In 1869 lezen we al dat de school te klein is geworden, maar het duurt nog tot 1880 de gerenoveerde school klaar is.
   
 • In het gemeentearchief van Gemert zijn mappen bewaard met vernoeming van leerlingen en verschuldigd lesgeld over de periode van 1824 tot 1926. Daarin staat dat het schoolgeld voor de 1e en de 2e klas 20 cent en voor de 3e klas 35 cent bedroeg.
   
 • In 1928 wordt er een nieuwe, katholieke lagere school gebouwd, de Sint Theresiaschool. Na 1975 werd dit Dorpshuis De Wilg en sinds 2014 is dit Restaurant De Wilg.
   
 • Omdat de Sint Theresiaschool al snel te klein bleek, werd in 1952 een nieuwe school met twee klassen gebouwd, de Maria Gorettischool. In 1975 kwam daar kleuterschool 't Hofke en vanaf 2000 peuterspeelzaal Pinocchio.
   
 • In 1975 wordt er gestart met nieuwbouw voor katholieke lagere school Kleinerf. Hoe de school aan zijn naam komt? De school werd gebouwd op het erf van de voormalige boerderij van familie De Klein.
 
Lagere school Kleinerf in 1975


 
 • In 1985 wordt lagere school Kleinerf samengevoegd met de kleuterschool en omgedoopt tot Basisschool Kleinerf. Vanaf 2000 zitten we ook echt samen onder één dak.
 • Tot 1928 was er in De Mortel openbaar onderwijs. De Gemeente Gemert vormde het bestuur van de school. Vanaf 1928 stond het kerkbestuur aan het hoofd. Daarna werd het schoolbestuur gevormd door stichtingen, zoals de St. Jansstichting, NOVEM, Stichting Primair Onderwijs Gemert-Bakel en het huidige GOO Opvang en Onderwijs.
   
 • In 2014 werd een compleet nieuw schoolgebouw in gebruik genomen in multifunctionele accommodatie De Sprank, dat naast de basisschool ook een onderkomen biedt aan een gezondheidscentrum en een aantal zalen.
   
 • Tegenwoordig is Kleinerf een kindcentrum, met naast onderwijs ook peuteropvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Binnen het kindcentrum is er een vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie.

Meer weten over de geschiedenis van het onderwijs in De Mortel? Hier vind je een overzicht van meer dan 200 jaar onderwijs in De Mortel.