BVL Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Brabants verkeersveiligheidslabel
Wij vinden verkeersveiligheid erg belangrijk. Daarom zetten we ons in voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rondom ons kindcentrum. De provincie Brabant heeft een parapluproject opgezet om onderwijsinstellingen daarin te ondersteunen: het Brabants verkeersveiligheidslabel. Je kunt het zien als een keurmerk, waarmee je als kindcentrum kunt aantonen dat je goed bezig bent op het gebied van verkeersveiligheid. 

In het kader van het BVL bieden we goede verkeerslessen aan en doen de kinderen praktische oefeningen. Ook hebben wij aandacht voor de verkeersveiligheid van de omgeving van ons kindcentrum en proberen wij ouders/verzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij de verkeerseducatie. Daarom zijn wij trotse eigenaar van het Brabants verkeersveiligheidslabel!
Meer informatie kun je vinden op https://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/bvl-info