Internetprotocol

Een verkorte versie van het Internetprotocol dat Kleinerf hanteert.

Internetpagina's Kleinerf
Via haar internetpagina's verstrekt kindcentrum Kleinerf informatie over het kindcentrum aan iedereen die daarnaar -via internet- op zoek is. De webpagina van Kleinerf is bestemd voor iedereen die het kindcentrum al bezoekt. Maar ze is zeker ook bedoeld om de belangstelling van anderen te wekken voor de activiteiten van de Kleinerf.
Bovendien wordt ook het wekelijkse schoolbulletin, 't Blaaike, op de internetpagina's gepubliceerd.

Publicaties
De Kleinerf internetpagina's zijn voor een deel opgebouwd aan de hand van de veranderende informatie uit het actuele jaarboekje van Kleinerf.
Via 't Blaaike, het Basisonline Ouderportaal, GOO Konnect en de Kleinerf Internetpagina's zelf, worden de ouders op de hoogte gebracht van het laatste nieuws.
Leerkrachten die materiaal (zoals werkstukken, verslagen, kiekjes) in 't Blaaike willen plaatsen, leveren dit digitaal aan.
Gepubliceerde afbeeldingen bestaan veelal uit eigen materiaal of behoren tot verzamelingen waaruit men vrijelijk kan putten. Wanneer zou blijken dat materiaal is gebruikt waarop copyright berust, wordt de bewuste afbeelding onmiddellijk verwijderd.
In geval van discutabel materiaal is er overleg met de directie van Kleinerf. 

Privacy
Bij het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders digitaal het actuele jaarboekje van Kleinerf, waarin melding gemaakt wordt van onze webpagina.  De ouders kunnen, daarop attent gemaakt middels een artikeltje in een van de eerste Blaaikes van het nieuwe schooljaar, bezwaar maken tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen. Werkstukjes en/of foto's van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maakten, worden niet -- of onherkenbaar  --  gepubliceerd.
Bij de publicatie van werkstukjes, gemaakt door kinderen, zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld.
Bij vermelding van persoonlijke gegevens van leerlingen, ouders en leerkrachten, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie.
Als een betrokkene bezwaar maakt tegen publicatie van informatie, zal deze informatie direct worden verwijderd.

Kinderen, internet, sociale media en e-mail
Omtrent het gebruik van internet, sociale media en e-mail op school wordt met de kinderen afspraken gemaakt.

Onder meer:
 • Schrijf nooit je achternaam met je adres of telefoonnummer in een bericht; wil je het toch doen, vraag dan altijd aan je ouders of leerkracht of dit mag.
 • Geef op een website met spelletjes nooit je naam of e-mailadres of dat van de school op.
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht of ouder(s).
 • Stuur nooit foto's van jezelf of anderen zonder toestemming van je leerkracht of ouder(s).
 • Krijg je berichtjes die je niet leuk of raar vindt? Vertel dat dan meteen aan je ouders of leerkracht.
 • Gebruik geen scheldwoorden of onaardige opmerkingen naar anderen als je berichtjes verstuurt; reageer vriendelijk en beschaafd op berichten van anderen.
 • Controleer je bericht of tekst op spel- en typefouten.
 • Internet wordt op school gebruikt voor educatieve doeleinden en kan in voorkomende gevallen ook in de vorm van entertainment worden gebruikt.
 • Ga niet op zoek naar sites met niet geschikte informatie (sex, geweld, racisme enzovoort). Je riskeert hierdoor dat je de schoolcomputers voor 2 maanden niet mag gebruiken.
 • Chatten, skypen, twitteren en het gebruik van sociale netwerken, is op Kleinerf alleen toegestaan onder toezicht van een leerkracht of een ouder.
 • Zonder toestemming van de netwerkbeheerder is het niet toegestaan software te installeren op de computers van de school. Klik altijd "annuleren" aan als er gevraagd wordt om een bestand te downloaden of te installeren.
Protocol versie 18 november 2022.