Welkom op de website van Kindcentrum Kleinerf!

Op onze website proberen we u een beeld te geven van ons kindcentrum. U kunt via de rolmenu's meer informatie vinden over ons kindcentrum en een aantal belangrijke documenten downloaden.
Via het ouderportaal van basisonline informeren we ouders over zaken die binnen ons kindcentrum spelen: nieuwsbrieven, foto's en via het ouderportaal kunt u ook gemakkelijk contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren).
De schoolkalender is hier rechtstreeks te bekijken of via het ouderportaal.
 

Kleinerf hanteert schoolbreed de Fides methodiek.

Fides richt zicht op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. We werken zo samen aan verbetering van de sfeer in de groepen en daarmee aan een fijn en veilig schoolklimaat. In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en 'zichtbare' manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. 
Afbeeldingen van 'de ballon', 'de dominostenen', 'de sleutelbos', ze hangen allemaal in de school aan de muur. Lees meer...