Welkom op de website van Kindcentrum Kleinerf!

Op deze website proberen we u een beeld te geven van ons kindcentrum. U kunt via de rolmenu's meer informatie vinden over ons kindcentrum en een aantal belangrijke documenten downloaden.

Sinds het schooljaar 2018-209 maken we op kindcentrum Kleinerf gebruik van het ouderportaal van basisonline om ouders van school direct te informeren over zaken die binnen ons kindcentrum spelen. Daar plaatsen we de nieuwsbrieven, foto's en via het ouderportaal kunt u ook gemakkelijk contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Ook de schoolkalender is te openen via het ouderportaal.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u via ons mailadres altijd met ons contact opnemen.

Kindcentrum Kleinerf.