Welkom op de website van Kindcentrum Kleinerf!

Vanwege de coronamaatregelen sluit kindcentrum Kleinerf haar deuren voorlopig tot en met zondag 17 januari 2021. Ook de kinderopvang is dicht.
Alleen voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep zal er noodopvang mogelijk blijven. 
Zie de publicaties via het Kleinerf ouderportaal en/of GOO Konnect.


Op onze website proberen we u een beeld te geven van ons kindcentrum. U kunt via de rolmenu's meer informatie vinden over ons kindcentrum en een aantal belangrijke documenten downloaden.
Via het Kleinerf ouderportaal van basisonline informeren we ouders over zaken die binnen ons kindcentrum spelen: nieuwsbrieven, foto's en via het ouderportaal kunt u ook gemakkelijk contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren).
De schoolkalender is hier rechtstreeks te bekijken of via het Kleinerf ouderportaal.


Kleinerf hanteert schoolbreed de Fides methodiek.

Fides richt zicht op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. We werken zo samen aan verbetering van de sfeer in de groepen en daarmee aan een fijn en veilig schoolklimaat. In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en 'zichtbare' manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. 
Afbeeldingen van 'de ballon', 'de dominostenen', 'de sleutelbos', ze hangen allemaal in de school aan de muur. Lees meer...