Jaarkalender schooljaar 2017 - 2018 - Medezeggenschapsraad

Categorie: Vergadering
Data:
17-04-2018
20:00 - 20:00
Locatie: Kleinerf
Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn toegankelijk voor ouders.