Aanmelden school en peuterwerk

Basisschool Kleinerf  

Wordt uw kind in de periode van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 4 jaar? Dan kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool. Voor de school is het van belang om tijdig te weten hoeveel kinderen er volgend schooljaar naar kindcentrum Kleinerf komen om een goede groepsindeling te kunnen maken. Aanmelden daarom graag voor 1 april 2021.
Heeft u nog geen keuze gemaakt voor een basisschool en wilt u eerst een kijkje komen nemen op ons kindcentrum? Dat kan natuurlijk! Door de huidige richtlijnen kunnen we helaas geen inloopdag organiseren maar we kunnen wel een individuele afspraak met u maken. We leiden u dan graag rond en vertellen meer over het onderwijs op ons kindcentrum.

 

Peuterwerk

In ons kindcentrum is ook een peutergroep gevestigd. Kinderen vanaf 2 jaar zijn hier van harte welkom. De kinderen leren er spelenderwijs nieuwe vaardigheden, ontdekken nieuwe dingen en spelen samen met andere kinderen.  Ook is het een goede voorbereiding op de basisschool zodat deze stap niet meer zo groot is.
De peutergroep is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. Peuters komen 2 ochtenden per week naar de peutergroep.


Meer informatie?

Neemt u eens een kijkje op de website voor meer informatie: www.kleinerf.nl. Op deze website vindt u ook een inschrijfformulier voor het basisonderwijs. U kunt dit invullen en vervolgens inleveren bij het kindcentrum of mailen naar onderstaand mailadres.
Een aanmeldformulier voor peuterwerk kunt u vinden op de website van Stichting GOO: www.stichtinggoo.nl. Aanvragen voor peuterwerk en BSO worden behandeld door de afdeling kindplanning.
Als u graag een rondleiding wilt op ons kindcentrum of u wilt meer informatie dan kunt u contact opnemen met de teamleider van Kindcentrum Kleinerf: Dorien Willems. Zij is te bereiken via mail  dorien.willems@stichtinggoo.nl of telefonisch: 06-13040869.


We hopen dat we alle kinderen uit De Mortel ook komend schooljaar weer mogen verwelkomen.
Graag tot ziens bij Kindcentrum Kleinerf!