MedezeggenschapsRaad

Aan basisschool Kleinerf is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn altijd openbaar voor alle ouders van de school.
Er zitten 2 ouders in de Medezeggenschapsraad om de ouders te vertegenwoordigen en 2 leerkrachten om het team te vertegenwoordigen.
De MR vergadert altijd op school en start de bijeenkomst om 20.00 uur.
In de jaarkalender op deze website worden de vergaderingen vermeld.

De directeur kan als adviseur gevraagd worden zitting te nemen in de MR.
De MR heeft met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden instemming- dan wel adviesrecht.
De rechten van de MR zijn nauwkeurig vastgelegd in een reglement, gebaseerd op de wettelijke bepalingen.
Daarnaast kan de MR gevraagd of ongevraagd advies geven aan het schoolbestuur en/of directie aangaande het te voeren beleid.

mevr. Judith Vermeulen (namens het team): voorzitter

Hallo, ik ben Judith Vermeulen en namens het personeel heb ik zitting in de MR. Ik ben al geruime tijd werkzaam op KC Kleinerf. Dit is het tweede jaar dat ik lid ben van de MR.

Op school werk ik in groep 1-2 en 2-3, daarnaast ben ik ook de intern begeleider en ICT-er. Mijn werkdagen zijn woensdag t/m vrijdag.

Mocht je vragen hebben dan kun je me altijd aanspreken of even mailen naar: judith.vermeulen@stichtinggoo.nl


mevr. Hanneke Drouen (namens het team): secretaris
 Sinds april dit schooljaar ben ik lid van de MR. Hiermee volg is Helma Adriaans op.
Ik werk in groep 1-2, mocht je vragen hebben over onze school of met betrekking tot de MR dan kun je altijd contact met me opnemen of me aanspreken.
hanneke.drouen@stichtinggoo.nl                                                                                                                                           

mevr. Judith van Otterdijk (namens de ouders): notulant / lid  

Sinds dit jaar ben ik lid van de MR. Mijn naam is Judith van Otterdijk en ik ben moeder van Sien (gr6), Neel(gr4) en Wiep (gr2) de Bont. Naast moeder zijn, werk ik als Leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijke jongeren. Ik begeleid het traject voor al onze jongeren middels stage naar werk of dagbesteding. Vanuit mijn werk heb ik al meerdere keren in de MR mogen plaatsnemen. Om als ouder voor mijn kinderen dit te mogen doen vind ik heel bijzonder. Mochten er ooit vragen zijn of loop je als ouder ergens tegenaan? Maak het dan bespreekbaar en zoek ons op! 

        
mevr. Esther Jaspers (namens de ouders): notulant / Lid
  mevr. Esther Jaspers (namens de ouders): notulant / Lid 


 
Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de onder het bestuur van stichting GOO ressorterende scholen.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt alleen aangelegenheden, die schooloverstijgend zijn en waarvan de bevoegdheid is overgedragen door de afzonderlijke medezeggenschapsraden.