Peuterwerk

Juf Marlies, Juf Connie en juf Lonneke werken als pedagogisch medewerker binnen het peuterwerk van kindcentrum Kleinerf. Zij zorgen ervoor dat uw peuter een geweldige tijd beleeft bij ons. We merken dat het voor kinderen die bij het peuterwerk gestart zijn een kleine(re) stap is naar de basisschool. De peuters spelen namelijk al regelmatig met de kleuters en er zijn ook momenten dat de peuters samen met de kleuters werken aan projecten.
info.kleinerf@stichtinggoo.nl
Adres: Oude Molenweg 10          
5425 VR De Mortel 
Telefoon 088-0088583 
Algemeen telefoonnummer Kleinerf: 0492 390210
 
                                   
Uw kind is welkom wanneer het 2 jaar  oud is. Inschrijven voor het peuterwerk is al mogelijk voordat uw kind 2 jaar wordt en verloopt via het servicekantoor van Stichting GOO. Op de website van stichting GOO, www.stichtinggoo.nl, kunt u inschrijfformulieren terugvinden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling klantenservice (088-0088500). Nadat de inschrijving bij ons binnen komt zullen we een intakegesprek met u plannen.

U bent natuurlijk ook welkom om vooraf kennis te komen maken met het peuterwerk en de basisschool. Daarvoor kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum.

De openingstijden van het peuterwerk op kindcentrum Kleinerf zijn:
 
maandag 8.30 - 12.30 uur: ophalen om 12.30 uur
dinsdag 8.30 - 12.30 uur: ophalen om 12.30 uur
woensdag 8.30 - 12.30 uur: ophalen om 12.30 uur
donderdag 8.30 - 12.30 uur: ophalen om 12.30 uur
De kinderen kunnen 's ochtends gebracht worden tussen 8.15 en 8.30 uur en weer opgehaald worden om 12.30 uur.
Op maandag en donderdag zijn de pedagogisch medewerkers nog tot 12.45 uur in het peuterlokaal aanwezig voor een eventueel gesprekje. 

Aanmelden van kinderen voor de Peutergroep vindt in principe plaats op hetzelfde tijdstip als het aanmelden voor de overige startgroepen van Kindcentrum Kleinerf.
Bestemd voor peuters van plm 2 jaar tot plm 4 jaar.
Inschrijven kan al voordat het kind 2 jaar wordt.

De ruilservice blijft, net als voorgaande jaren, gewoon van kracht. Ouders hebben de mogelijkheid om dagen te ruilen. Ruilen is alleen mogelijk als de groepssamenstelling en bezetting dit toelaat. We willen nogmaals benadrukken dat het een service betreft die wij bieden. Vanaf 2020 worden ruilaanvragen enkel in behandeling genomen als deze op zijn vroegst 3 weken voor de in te zetten dag per mail of via het ouderportaal op de groep zijn aangevraagd.

Fruit. Tot nu toe wordt het fruit binnen het peuterprogramma nog door de kinderen zelf meegenomen. Vanaf 2020 is dit onderdeel van het pakket en zal het fruit voor alle kinderen worden aangeboden door GOO.

Broodmaaltijd. Met de wijziging van de openingstijden van de peuterspeelzaal vonden wij het gepast om in het programma een broodmaaltijd aan te bieden. Er hoeft dus geen lunch meegebracht te worden door de kinderen, deze wordt aangeboden door GOO.

Vakantie BSO. Tijdens het kalenderjaar 2019 hebben we vakantie BSO aangeboden op onze locatie, maar helaas was er te weinig animo en maakten er te weinig kinderen gebruik van om het rendabel te laten zijn. Helaas hebben we moeten besluiten om hiermee in 2020 te moeten stoppen.

Indexering van het tarief. Het tarief voor het peuterprogramma wordt geïndexeerd met een index gelijk aan de indexering van het fiscaal tarief van de belastingdienst, namelijk 1,89%.