Pestprotocol

De Aanpak

  • Als er gepest wordt volgt er een afzonderlijk gesprek met de pester, de middengroep en met het kind dat gepest wordt.
  • De leerkracht heeft (telefonisch) contact met de ouders van alle betrokken kinderen.
  • Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt dat wordt opgenomen in het leerlingdossier.
  • Er worden duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt met de pester en de kinderen uit de middengroep. In deze afspraken staat in ieder geval gemeld welke sancties er volgen als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd.
  • Na uiterlijk twee weken wordt de balans opgemaakt; hoe werken de afspraken, is er een verandering in het gedrag te zien?
  • Er volgt een afzonderlijk gesprek met de pester, de middengroep en het gepeste kind.
  • Als er geen duidelijke veranderingen in het gedrag van de pester is te zien volgt nogmaals een gesprek met de ouders.
  • De sancties zoals eerder waren afgesproken en vastegelegd worden uitgevoerd.
  • Na afloop van de straf wordt met het kind besproken hoe hij/zij dit ervaren heeft en wat hij/zij er van geleerd heeft.