Ouderparticipatie

We kunnen ons goed voorstellen dat je als ouder wilt meedenken en meepraten over de opvang en het onderwijs van je kind. Daarvoor hebben we de ouderraad in het leven geroepen.  

Ouderraad en ouderbijdrage 

De ouderraad wil de samenwerking tussen kindcentrum en ouders bevorderen, met wederzijds respect. Wanneer je kind op ons kindcentrum is aangemeld, ben je automatisch lid van de ouderraad. Dat betekent dat je kunt meedoen in de besluitvorming, maar dat we ook een ouderbijdrage vragen voor de jaarlijkse activiteiten die worden georganiseerd, zoals schoolreisjes, schoolfoto's, verkeersdagen en koningsspelen. Deze vrijwillige bijdrage per kind bedraagt € 10,00 en daarnaast is er een aparte gescheiden bijdrage voor de schoolreis en het schoolverlaterskamp. Alle kinderen mogen ten alle tijden aan alle activiteiten deelnemen, ook al is niet aan de vrijwillige ouderbijdrage voldaan. Voor instromers van 1 januari tot en met 31 maart wordt € 5,00 als vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het banknummer van Stichting Ouderraad Kleinerf is: Rabobank Gemert  NL08RABO013.49.02.564