Fides

Kleinerf hanteert schoolbreed de Fides methodiek. Fides richt zicht op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. We werken zo samen aan verbetering van de sfeer in de groepen en daarmee aan een fijn en veilig schoolklimaat.
Ook sportclubs en andere verenigingen in De Mortel zijn betrokken bij deze methodiek.

In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en 'zichtbare' manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. Inmiddels zijn alle symbolen in de groepen volop in gebruik. Ook zijn ze in ons schoolgebouw goed zichtbaar en overal aanwezig.
Afbeeldingen van 'de ballon', 'de dominostenen', 'de sleutelbos', ze hangen allemaal in de school aan de muur.

In 't Blaaike stellen we regelmatig een Fides-symbool centraal. We geven er uitleg over en we vertellen hoe we ermee werken. Op die manier weten ouders, opvoeders en begeleiders steeds beter waar de kinderen het over hebben als ze de symbolen thuis ter sprake brengen. Je kunt er dan ook gemakkelijk met hen een gesprek over aangaan.

Kies hieronder het symbool waarover u meer wilt lezen:

 De Rugzak, symbool 1

 Ojee Okee kastje, symbool 2

 De Sleutelbos, symbool 3

 De Ballon, symbool 4

 De Domino, symbool 5

 De Matroesjka, symbool 6

 100 %, symbool 7