Contact

Postadres: 
Oude Molenweg 10, 5425 VR De Mortel
Algemeen telefoonnummer: 0492 390210                   
Peuterwerk Kleinerf / GOO: 088-0088583
Algemeen emailadres: info.kleinerf@stichtinggoo.nl
 
Helma Adriaans

locatiemanager kc Kleinerf
coördinator rekenen
preventiemedewerker
BHV
helma.adriaans@stichtinggoo.nl
 

Argo
van den Bogert

directeur 
kindcentrum 
Het Venster
en Kleinerf

mailadres

 

Hanneke Drouen

leerkracht groep 2 ma-di-do
leerkracht groep 0-1-2 wo
secretaris MR
hanneke.drouen@stichtinggoo.nl
Christel van Wel

leerkracht groep 0-1 ma-di-do
leerkracht groep 0-1-2 vr
leerkracht groep 4-5 wo
christel.vanwel@stichtinggoo.nl


Anja Melis

leerkracht groep 3 ma-di-wo
coördinator lezen
coördinator bibliotheek
preventiemedewerker
contactpersoon Ouderraad
anja.melis@stichtinggoo.nl


Judith Vermeulen

intern begeleider
leerkracht groep 3 do-vr
interne vertrouwenspersoon
ICT coördinator
aandachtsfunctionaris sociale veiligheid
BHV
judith.vermeulen@stichtinggoo.nl
  Steffie Verhoeven

leerkracht groep 4-5 ma-di-wo-vr
taalcoördinator
steffie.verhoeven@stichtinggoo.nl
Marjon van Gog

leerkracht groep 4-5 do
marjon.vangog@stichtinggoo.nl
  Peter Verbrugge

leerkracht groep 5-6
begeleiding Kinderraad
coördinator BISK
voorzitter MR
BHV
peter.verbrugge@stichtinggoo.nl

Emma van de Wetering

leerkracht groep 7-8

emma.vandewetering@stichtinggoo.nl
 

Connie Oostenbach

peuterwerk Kleinerf
coördinator lezen
connie.oostenbach@stichtinggoo.nl 

0492 390210
 
Marlies van Gerwen

peuterwerk Kleinerf
BHV
marlies.vangerwen@stichtinggoo.nl

0492 390210
 
Ingrid Verstraten
pedagogisch medewerker
     buitenschoolse opvang
onderwijsassistent groep 0-1-2
     op wo en vr
BHV
ingrid.verstraten@stichtinggoo.nl

Kinderopvang
0492 390210


 
Leo van den Elsen

Conciërge Kindcentrum Kleinerf

leo.vandenelsen@stichtinggoo.nl