Contact

Postadres: 
Oude Molenweg 10, 5425 VR De Mortel
Algemeen telefoonnummer: 0492 390210                   
Peuterwerk Kleinerf / GOO: 088-0088583
Algemeen emailadres: info.kleinerf@stichtinggoo.nl
 
Wouter Welbers
Directeur
wouter.welbers@stichtinggoo.nl
 
 


 

Hanneke Drouen
Leerkracht groep 1-2A
Secretaris MR
hanneke.drouen@stichtinggoo.nl
Marlon Peeters
Leerkracht groep 1-2a donderdag
marlon.peeters@stichtinggoo.nl

Anja Melis
Leerkracht groep 2B-3
Coördinator lezen
Coördinator bibliotheek
Preventiemedewerker
Contactpersoon Ouderraad
Interne vertrouwenspersoon
anja.melis@stichtinggoo.nl

Judith Vermeulen
Intern Begeleider
Leerkracht groep 2B-3
Interne vertrouwenspersoon
ICT coördinator
Aandachtsfunctionaris sociale veiligheid
Voorzitter MR
judith.vermeulen@stichtinggoo.nl
  Steffie Verhoeven
Leerkracht groep 4
Taalcoördinator
steffie.verhoeven@stichtinggoo.nl
Emma van de Wetering
Leerkracht op dinsdag, woensdag en donderdag
emma.vandewetering@stichtinggoo.nl
  Peter Verbrugge
Leerkracht groep 5-6
Begeleiding Kinderraad
peter.verbrugge@stichtinggoo.nl

Helma Adriaans
Leerkracht groep 7-8

helma.adriaans@stichtinggoo.nl

Connie Oostenbach
Peuterwerk Kleinerf
connie.oostenbach@stichtinggoo.nl 

peuterwerk GOO:
088-0088583
 
Marlies van Gerwen
Peuterwerk Kleinerf
marlies.vangerwen@stichtinggoo.nl

peuterwerk GOO:
​088-0088583
  Ingrid Verstraten
Pedagogisch medewerker
Buitenschoolse opvang
ingrid.verstraten@stichtinggoo.nl

Kinderopvang GOO:
088-0088583

Toon van de Valk
Conciërge
toon.vandevalk@stichtinggoo.nl