Notulen vergadering

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.

Schooljaar 2016 - 2017
05-07-2016 22-09-2016 22-11-2016
 31-01-2017              06-04-2017                  04-07-2017                    


Schooljaar 2017 - 2018  
  24-10-2017                             16-01-2018                       20-02-2018              
  10-04-2018 19-06-2018  
 
Schooljaar 2018 - 2019               
  27-09-2018                  13-11-2018                   07-02-2019                 
12-03-2019     09-05-2019 13-06-2019