Bibliotheek op school.

Sinds kort heeft onze school een eigen bibliotheek op school: Bibliotheek op School  met de mooie naam LEESERF
De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal.

Op school is een mooie, nieuwe bibliotheek ingericht. De collectie is actueel en gevarieerd, en afgestemd op de leesinteresses van de kinderen en de leesbehoeften van de groepen. Alle leerlingen kunnen boeken lenen uit de collectie van de schoolbibliotheek, die ze zowel op school als thuis kunnen gebruiken.
Alle kinderen krijgen een bibliotheekpas die ze zowel op school als in de vestigingen van Bibliotheek "Lage Beemden" kunnen gebruiken.


In dit nieuwe project zijn er boeken beschikbaar voor de kinderen van alle groepen. Met de pasjes van Bibliotheek op School zijn de boeken te lenen via het uitleensysteem van de bibliotheek. Iedere leerling kan een pasje aanvragen. Toestemming van de ouders/verzorgers is wel vereist.

Lenen van boeken en andere materialen
 
  maandag donderdag
  Groep 3 en 4:
14.30 u - 15.30 u - thuis
Groep 4 ook voor in de klas.
Groep 1-2 en 5:
14.30 - 15.30 u - thuis
Groep 5 ook voor in de klas.
     
  Groep 6 t/m 8:
15.30u - 16.00 u - thuis
Groep 6 t/m 8:
15.30u - 16.00 u - thuis
     

Groep 6 t/m 8 kunnen ieder moment van de dag, als de klassenorganisatie dat toelaat, boeken voor gebruik in de klas lenen.
De leerkrachten van groep 1-2 en 3 zorgen voor voldoende leesboeken voor gebruik in de klas.

Een ander onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan. Onze school heeft, samen met de leesconsulent van de bibliotheek, een leesplan opgesteld waarmee de school gaat werken. Met het leesplan werkt de school structureel, van groep 1 t/m groep 8, aan het versterken van leesbevordering en taalontwikkeling. Denk hierbij aan: dagelijks aandacht aan voorlezen en vrij lezen, boekkringen, enz. Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek maken onderdeel uit van het leesplan.

Bent u benieuwd naar de nieuwe schoolbibliotheek LEESERF? Vraag uw kinderen om meer te vertellen of een rondleiding te geven!
Ook de leerkrachten of de leescoördinator op school kunnen u meer informatie geven.

Alle materialen uit de collectie van Bibliotheek op School kunnen via de catalogus worden aangevraagd. De bibliotheek zorgt er voor dat deze materialen naar de school worden gebracht. Boeken en andere materialen van de bibliotheek in Gemert en van ons Leeserf kunnen over en weer worden ingeleverd. Er is een maximum van 3 materialen per kind, wanneer gebruik wordt gemaakt van Leeserf van Kleinerf.

Als de kinderen voor het eerst op de basisschool komen, krijgen ze een formulier mee om lid te worden van de bibliotheek. Het lidmaatschap en het lenen van boeken is gratis..
De kinderen gaan elke week groepsgewijs de boeken ruilen: elk kind dat meedoet, heeft een pasje. Wanneer kinderen hun pasje verliezen en/of boeken of boeken te laat inleveren, moeten de ouders de kosten betalen....

Via Internet kunt u vooraf op boeken aanvragen en eventueel verlengen.
Klik op ‘aanmelden’, vul pasnummer of gebruikersnaam en de pincode in.
Daarna kunt u uw wensen aangeven.

 
Ook kunt u zelf kijken welke materialen u geleend heeft.
Materialen, ook van andere vestigingen, kunt u tegen betaling aanvragen of reserveren.
Heeft u vragen? Stel ze aan onze coördinatoren.

De Bibliotheek op School op Kleinerf wordt gecoördineerd door vrijwilligers:
mevrouw Monique Heesakkers en mevrouw Ina Goorden.