Bibliotheek op school

Onze school heeft een eigen bibliotheek op school (BOS): met de mooie naam" LEESERF"
De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal.

LINK NAAR AURA JUNIOR ZOEKEN  - KLIK hier als je wilt  zoeken in de Aura Junior Catalogus.

 
Op school is een mooie bibliotheek ingericht. De collectie is actueel en gevarieerd, en afgestemd op de leesinteresses van de kinderen en de leesbehoeften van de groepen. Alle leerlingen kunnen boeken lenen uit de collectie van de schoolbibliotheek, die ze zowel op school als thuis kunnen gebruiken.
Alle kinderen krijgen een bibliotheekpas die ze zowel op school als in de vestigingen van Bibliotheek "Lage Beemden" kunnen gebruiken.
 
In ons Leeserf zijn boeken beschikbaar voor de kinderen van alle groepen. Met de pasjes van Bibliotheek op School zijn de boeken te lenen via het uitleensysteem van de bibliotheek. Iedere leerling kan een pasje aanvragen. Toestemming van de ouders/verzorgers is wel vereist.

Lenen van boeken en andere materialen
 
Peuterwerk:
Elke maandag en woensdag, direct na schooltijd is er gelegenheid om boeken te lenen (met hulp van enkele hulpouders). In verband met de huidige coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk.
Groep 1 t/m 4
maandag
Groep 2-3
12.45 u - 13.45 u
 
 
donderdag
Groep 1-2 en groep 0-1(=1a)
12.45 - 13.45 u
Groep 4:
13.45u - 14.45u
Groep 5 t/m 8
Deze groepen kunnen op de overige momenten - als de klassenorganisatie dat toelaat - boeken lenen,
voor gebruik in de klas en voor thuis.

Leesplan
Een ander onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan. Onze school heeft een leesplan opgesteld waarmee de school gaat werken. Met het leesplan werkt de school structureel met het hele Kindcentrum aan het versterken van leesbevordering en taalontwikkeling. Denk hierbij aan: dagelijks aandacht aan voorlezen en vrij lezen, boekkringen, enz. Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek maken onderdeel uit van het leesplan.
 
Wensen
In ons Leeserf ligt een schriftje waarin de kinderen, hun ouders of leerkrachten hun wensen t.a.v. nieuwe boeken kunnen schrijven. Bij de aanschaf van nieuwe boeken proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met die wensen.
 
Informatie
Kom gerust eens een kijkje nemen in ons mooie Leeserf. Of  vraag uw kinderen om meer te vertellen of een rondleiding te geven!
Ook de leerkrachten of de leescoördinator op school kunnen u meer informatie geven.
 
Alle materialen uit de collectie van Bibliotheek op School kunnen via de catalogus worden aangevraagd. De bibliotheek zorgt ervoor dat deze materialen naar de school worden gebracht. Boeken en andere materialen van de bibliotheek in Gemert en van ons Leeserf kunnen over en weer worden ingeleverd. Er is een maximum van 3 materialen per kind, wanneer gebruik wordt gemaakt van de boeken van ons Leeserf van Kleinerf.
 
Als de kinderen voor het eerst op de basisschool komen, krijgen ze een formulier mee om lid te worden van de bibliotheek. Het lidmaatschap en het lenen van boeken is gratis..
 
De kinderen hebben de mogelijkheid om elke week de boeken ruilen met uitzondering van feestdagen en vrijdagen.
 
Internet
Via Internet kunt u vooraf ook boeken aanvragen en eventueel verlengen.
Klik op 'aanmelden', vul pasnummer of gebruikersnaam en de pincode in.
Daarna kunt u uw wensen aangeven.
 
Ook kunt u zelf kijken welke materialen u geleend heeft.
Materialen, ook van andere vestigingen, kunt u tegen betaling aanvragen of reserveren.
Heeft u vragen? Stel ze aan onze coördinatoren.
  • Voorleescoördinator vanuit KC Kleinerf is Connie Oostenbach
  • Leescoördinator vanuit KC Kleinerf is Anja Melis. 
Vrijwilligers
De Bibliotheek op Kleinerf wordt tevens gecoördineerd door vrijwilligers.
Omdat de inzet van vrijwilligers heel belangrijk is zijn wij altijd op zoek naar extra handen in onze bibliotheek.
Het gaat dan vooral om het begeleiden van de groepen 0-1-2-3 en 4 bij het zoeken van boeken en het uitlenen en innemen van de boeken.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar iemand die een handje helpt bij het invoeren van nieuwe boeken in ons systeem en de boeken voorziet van een nieuw label. Kortom iemand die hart heeft voor het kinderboek!
Bent u de ouder die wij zoeken en ziet u het als een uitdaging om het leesplezier van onze kinderen te vergroten, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met Anja Melis (anja.melis@stichtinggoo.nl)