Peutergroep Kleinerf
Leiding: Marlies van Gerwen en Connie Oostenbachinfo.kleinerf@stichtinggoo.nl
Adres: Oude Molenweg 10          
5425 VR De Mortel 
Algemeen telefoonnummer: 0492 390210 
Tel. 088-0088583 (GOO)
 
OPENINGSTIJDEN
Het peuterwerk is open op:
  • Maandagochtend   (8.45-11.45 uur)
  • Woensdagochtend  (8.45-12.15 uur)
  • Donderdagochtend (8.45-11.45 uur)
De kinderen kunnen 's ochtends gebracht worden tussen 8.25 en 8.45 uur en weer opgehaald worden om 11.45 uur of op woensdag om 12.15 uur.
Op maandag en donderdag zijn de pedagogisch medewerkers nog tot 12.00 uur in het peuterlokaal aanwezig voor een eventueel gesprekje. Op de woensdag zijn ze tot 12.30 uur aanwezig.
 
PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Connie Oostenbach en Marlies van Gerwen zijn op peutergroep Kleinerf werkzaam als pedagogisch medewerkers.
Kijk voor meer actuele informatie op www.stichtinggoo.nl onder het kopje opvang (peuterwerk).

Aanmelden van kinderen voor de Peutergroep vindt in principe plaats op hetzelfde tijdstip als het aanmelden voor de overige startgroepen van Kindcentrum Kleinerf.
Bestemd voor peuters van plm 2 jaar en 3 maanden tot plm 4 jaar.
Inschrijven kan al voordat het kind 2 jaar wordt.