OuderraadDe ouders zijn bij aanmelding van hun kind automatisch lid van de ouderraad. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen met respect voor elkaars verantwoordelijkheid. De ouderraad bestaat uit maximaal 10 personen. Zolang een kind op de basisschool zit, kan een ouder deel uit maken van de ouderraad. Besluitvorming en verantwoording wordt genomen tijdens de algemene ouderraad vergadering.

Activiteiten:
 • (mede-) organisatie en ondersteuning excursies
 • Sinterklaasfeest
 • Schoolcarnaval
 • Olympiade (voor groep 8)
 • Schoolfotograaf
 • Verkeersdag
 • Schoolreis
 • Pasen
 • Kerst
 • Koningsspelen
 • Schoolversiering
Om deze activiteiten te kunnen verwezenlijken wordt er een ouderbijdrage gevraagd. De vrijwillige bijdrage per leerling bedraagt € 10,00 en een aparte gescheiden bijdrage voor de schoolreis. Instromers van 1 januari tot en met 31 maart € 5,00. Het banknummer van Stichting Ouderraad Kleinerf is: Rabobank Gemert, NL08RABO013.49.02.564

Samenstelling ouderraad 2020 - 2021:
 • Voorzitter: Cissy van Oosterwijk
 • Secretaris : Sanneke van der Horst
 • Penningmeester : Wendy Hwerpers
 • Francien Vogels
 • Ine Lucius
 • Yvonne Peeters Weem
 • Kim van den Biggelaar
 • Franka Priems
 • Anne van den Oever
 • Miranda Manders
 • Anne de Koning
 • Namens het team : Anja Melis, Cynthia Dings
Zolang een kind op de basisschool zit, kan een ouder deel uit maken van de ouderraad.
 

Taakverdeling ouderraad:
 • Sinterklaas: Cissy/Kim/Miranda
 • Schoolfotograaf: Wendy
 • Kerst: Anne vd O/Francien 
 • Carnaval: Ine/Yvonne/Anne d K
 • Koningsspelen: Franka/Sanneke/Miranda
 • Verkeersdag/verkeersouder: Kim/Franka
 • Olympiade: Wendy/Sanneke
 • Schoolreis: Anne vd O/Francien
 • Versieren: Ine/Yvonne/Kim
 • Penningmeester: Wendy
 • Secretariaat: Sanneke
 • Voorzitter: Cissy

Schoolreis
De groepen 1 t/m 7 gaan een keer per jaar op schoolreis. Zie hiervoor de kalender op deze site.

De organisatie van deze dag is in handen van de Ouderraad. De kinderen zijn de gehele reis voldoende verzekerd. Voor deze reis wordt een bedrag gevraagd afhankelijk van het reisdoel. Het bedrag wordt middels een nota geïnd. In overleg tussen de Ouderraad en de school wordt vanzelfsprekend voor voldoende begeleiding gezorgd. Deze dag is in het rooster opgenomen en derhalve een schooldag. Verdere mededelingen omtrent de schoolreis worden gedaan in 't Blaaike. De ouderraad neemt aan dat elke ouder zijn/haar bijdrage betaalt.

SCHOOLFOTOGRAAF
Elk schooljaar maakt een fotograaf een individuele foto van de kinderen én een groepsfoto. Deze foto's worden geheel vrijblijvend aangeboden.