Ouderraad


De ouderraad bestaat uit maximaal 11 personen die op school actief zijn en helpen bij het organiseren van activiteiten. De ouderraad is een schakel tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Wij werken samen met respect voor elkaars verantwoordelijkheid. Besluitvorming en verantwoording wordt genomen tijdens de algemene Ouderraad vergadering.

 

Activiteiten:

 • Sinterklaasfeest
 • Schoolcarnaval
 • Olympiade (voor groep 8)
 • Schoolfotograaf
 • Verkeersdag
 • Schoolreis
 • Kerst
 • Koningsspelen
 • Schoolversiering
Al deze activiteiten zijn onmisbaar voor de leerlingen. Om dit te kunnen verwezenlijken wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

Rabobank Gemert, NL08RABO013.49.02.564

 

Samenstelling Ouderraad 2022 - 2023:

 • Voorzitter: Cissy van Oosterwijk      06-10188223                      
 • Secretaris: Anne de Koning                06-23415518
 • Penningmeester: Wendy Herpers   06-39121418
 • Franka Priems (ondersteunend penningmeester)            
 • Francien Vogels                                                                          
 • Kim van den Biggelaar                                                 
 • Anne van den Oever                                                                  
 • Miranda Manders                                                           
 • Bauke van Lieshout                                                                   
 • Karlijn Nooijen                                                                            
 • Lianne Swinkels                                                              
 • Namens het team: Cynthia Dings
Zolang een kind op de basisschool zit, kan een ouder deel uit maken van de ouderraad.

 

Taakverdeling Ouderraad:

 • Schoolfotograaf: Wendy en Miranda
 • Sinterklaas:            Cissy, Kim en Lianne
 • Kerst:                        Francien, Anne van den Oever en Bauke
 • Carnaval:                Anne de Koning, Miranda en Lianne
 • Koningsspelen:     Franka, Miranda en Karlijn
 • Verkeersdag:          Kim en Franka
 • Olympiade:            Wendy en Francien
 • Schoolreis:              Francien, Anne van den Oever en Wendy
 • Versieren:                Kim, Bauke en Karlijn
 

SCHOOLFOTOGRAAF

Ieder schooljaar komt er een schoolfotograaf een individuele foto van de leerlingen maken en ook altijd een klassenfoto. Deze foto's worden geheel vrijblijvend aangeboden.
Als extra service kunnen er, na schooltijd, broers-en zussenfoto's gemaakt worden.
Alleen de kinderen mogen tijdens het fotomoment in de bus. Dit wordt door enkele ouders van de ouderraad begeleid. Om alles in goede banen te leiden, is het belangrijk dat hun aanwijzingen worden opgevolgd.

 

SINTERKLAAS

Ieder jaar bezoekt Sinterklaas met zijn Piet het Kindcentrum.  De organisatie is in handen van de ouderraad. Zij spelen in op de ontwikkelingen volgens het Sinterklaas journaal van de NPO. Voorafgaand aan het sinterklaasfeest komt Piet samen met de kinderen van groep 1 tot en met 5 pepernoten bakken. Op de dag van het sinterklaasfeest zijn er in de ochtend veel activiteiten voor de kinderen waarbij er veel hulp nodig is van de ouders. Via het ouderportaal verschijnt een oproep om ons die dag te komen helpen. In de middag worden de groepen 1 t/m 5 verrast met een bezoekje én cadeautje van Sint en zijn Piet. De groepen 6 t/m 8 maken deze dag surprises voor elkaar, zij krijgen vanuit de ouderraad een kleine bijdrage voor een cadeautje.  
 

 

KERST

Op de donderdag voor de kerstvakantie organiseert de ouderraad een leuke kerstactiviteit. Hiervoor is een draaiboek met 3 verschillende concepten die elk jaar wisselen. Soms is de activiteit in de avond en zullen de kinderen op een ander moment vrij of eerder uit zijn. Dit wordt te zijner tijd gecommuniceerd via 't Blaaike en ouderportaal. Ook kan er extra ouderhulp worden gevraagd.

 

CARNAVAL

De vrijdagochtend voor de voorjaarsvakantie vieren we carnaval op school. De organisatie is in handen van de ouderraad. De ouderraad nodigt de jeugdprins en jeugdprinses uit om bij het schoolcarnavalsfeest aanwezig te zijn. Beide worden deze dag in een feestelijke optocht opgehaald door de kinderen van Kleinerf, waarna de voetjes van de vloer kunnen. Het feestgevoel wordt verder nog vergroot door diverse optredens. Voor de kinderen ontbreekt het aan niets, zij worden uiteraard ook getrakteerd op iets lekkers...

 

KONINGSSPELEN

Op een vrijdagochtend voor Koningsdag worden op alle scholen de koningsspelen georganiseerd. De organisatie is in handen van de ouderraad. Deze dag start met een ontbijt op school, gevolgd door verschillende spellen die door de ouderraad zijn georganiseerd.
Bij deze activiteit hebben wij vele handjes nodig om ons te helpen. Via 't Blaaike en ouderportaal wordt dan ook om hulpouders gevraagd.

 

VERKEERSDAG

Elk jaar organiseert de ouderraad in mei een verkeersdag. Op een leuke manier laten ze de kinderen kennismaken met allerlei aspecten van het verkeer.

 

OLYMPIADE

Voor de kinderen van groep 8 wordt er jaarlijks de Olympiade - een olympische sportdag - georganiseerd met enkele basisscholen in de omgeving. Van elke school worden 2 leden van de ouderraad gevraagd om te helpen met de organisatie via een vast draaiboek.

 

SCHOOLREIS

De groepen 1 t/m 7 gaan een keer per jaar op schoolreis. De organisatie van deze dag is in handen van de ouderraad. De kinderen zijn de gehele reis voldoende verzekerd. In overleg tussen de ouderraad en de school wordt vanzelfsprekend voor voldoende begeleiding gezorgd. Deze dag is in het rooster opgenomen en derhalve een schooldag. Verdere mededelingen omtrent de schoolreis worden gedaan in 't Blaaike. De ouderraad neemt aan dat elke ouder zijn/haar bijdrage betaalt, zodat onze kinderen kunnen terugkijken op een mooi schoolreisje...


 

VERSIEREN

Enkele leden van de ouderraad zorgen dat de school feestelijk versierd is rondom alle feestdagen of seizoenen…