Onderwijs, waar Kleinerf voor stáát

Basisschool Kleinerf binnen het gelijknamige kindcentrum is een bijzondere school voor basisonderwijs op katholieke grondslag onder het bestuur van Stichting Goo.
De naam Kleinerf is oorspronkelijk ontleend aan de familie De Klein.
Op het erf van hun boerderij is onze school gebouwd: Kleinerf.
 
Doelstelling
Basisschool van Kindcentrum Kleinerf: een school die staat voor goed en gedegen basisonderwijs en met een prettig leef- leer- en opvoedkundig klimaat voor de kinderen.

Wij besteden dan ook veel aandacht aan waarden en normen en proberen een aantal activiteiten gezamenlijk te doen, zodat elke leerling zich met een ander verbonden weet. Onze school is democratisch van aard.  Dit betekent dat iedereen die onze school bezoekt rechten, maar zeker ook plichten heeft en rekening moet houden met anderen. Om de kinderen hierin houvast te geven, hanteren wij op school een aantal regels.
Daarnaast streven wij naar een effectieve instructie in de klassen waarna de kinderen zo zelfstandig mogelijk met hun werk verder kunnen. Vanaf groep 1 proberen wij daar structuur in te brengen.
Ons onderwijs staat voor kwaliteit door:
  • Bevorderen van zelfstandigheid.
  • Het leren dragen van verantwoordelijkheid.
  • Samen werken & samen spelen.
  • (Boven) gemiddelde resultaten.
  • Dit alles in een sfeer van  openheid, vertrouwen, duidelijkheid en veiligheid.
  • Aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind. (Passend onderwijs)
  • Regelmatige bezinning en bijstelling.
  • Een uitdagende leeromgeving met duidelijke regels en afspraken
  • Leerplezier bevorderen
  • Betrokkenheid van alle partijen stimuleren
Niet alleen de school is voor de ontwikkeling van de kinderen belangrijk, maar ook hun leef- en woonomgeving. Kinderen groeien op in een gemeenschap waar voorzieningen belangrijk zijn voor de levensvatbaarheid van het dorp.

Schooltijden
Op kindcentrum Kleinerf hebben we een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen hun lunch op school eten. We hebben van 12.15- 12.45 uur pauze om buiten te spelen en te bewegen.
 
 Maandag   8.30-14.45 uur
 Dinsdag   8.30-14.45 uur
 Woensdag   8.30-12.30 uur     
 Donderdag         8.30-14.45 uur
 Vrijdag   8.30-12.30 uur