Jaarkalender schooljaar 2018 - 2019 - Rapportgesprekken

Categorie: Ouderavond
Data:
11-02-2019
Vanaf 11 februari vinden de oudergesprekken groep 1 tot en met 8 plaats, naar aanleiding van het 1e rapport.
Voor groep 8 zijn dit tevens de adviesgesprekken tav het voorgezet onderwijs.