Buitenschoolse opvang

Juf Ingrid werkt als vaste pedagogisch medewerker binnen de BSO van kindcentrum Kleinerf. Zij zorgt ervoor dat uw kind(eren) na school op een fijne manier worden opgevangen.  

Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat is uw kind welkom bij de buitenschoolse opvang. Inschrijven voor de BSO verloopt via het servicekantoor van Stichting GOO. Op de website van stichting GOO, www.stichtinggoo.nl, kunt u inschrijfformulieren terugvinden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling klantenservice (088-0088500). Nadat de inschrijving bij ons binnen komt zullen we een intakegesprek met u plannen.

In de gezellige BSO ruimte kunnen kinderen voor en na schooltijd, op studiedagen en/of tijdens de schoolvakanties komen spelen. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen en wordt begeleid door een vaste pedagogisch medewerker.

Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Op de buitenschoolse opvang wordt gewerkt met het GOO-programma GOO for fun, een activiteitenprogramma waar kinderen vrijwillig aan deel kunnen nemen. De activiteiten worden aangepast aan het thema en aan de leeftijd van de kinderen.

De openingstijden van de buitenschoolse opvang op kindcentrum Kleinerf zijn: 
 
maandag 14.45 - 18.30 uur
dinsdag 14.45 - 18.30 uur
donderdag 14.45 - 18.30 uur